Kto sme?

Animačný táborový tím organizuje tábory rôzneho zamerania už od roku 2007. Máme za sebou bohaté skúsenosti s letnými pobytovými tábormi na Slovensku i v zahraničí, s prímestskými a dennými tábormi zameranými na šport, rozvoj vzdelania, kultúry, utužovania vzťahov medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Sme mladý tím z Martina, Vrútok, Strečna a Žiliny. Našou najväčšou prednosťou je naše priateľstvo. Nie sme náhodne nájdení ľudia, ktorí si majú na pár dní poradiť s Vašimi deťmi. Sme kamaráti a rodina, ktorí sa spojili, pretože milovali svoje detstvo v táboroch a stále sa nechcú prestať hrať. Každý z nás má odžité detské letné tábory na vlastnej koži, ako aj ich organizovanie a vedenie. Naši animátori sa na tábor tešia rovnako ako Vaše deti. Príprave venovali dostatočne dlhý čas, všetko si odchodili, aby spoznali terén, pripravili hry, nakúpili materiál a netrpezlivo čakajú na deň D. Animačný tím je jedinečný aj vďaka svojmu rozmanitému zloženiu. Nájdu sa v ňom učitelia, hudobníci, športovci, lektori, manažéri voľnočasových podujatí, záchranári. Všetci sú ochotní naplno sa venovať Vašim deťom, šantiť, blázniť sa.Hlavné vedúce tábora:

Petra Palubjaková a Ivana Repáňová

- obe sa stretli na hrade Strečno, kde pracovali ako turistické sprievodkyne, pričom získali mnohé skúsenosti s prácou s ľuďmi a deťmi, keďže pomáhali s organizáciou rôznych tematických podujatí (deň detí, hradné hry, nočné prehliadky, hradná škola...)

- obe boli animátorkami a hlavnými vedúcimi v rôznych táboroch, kde pre deti organizovali celodenné programy, výlety, aktivity, nočné hry, športové podujatia, exkurzie...

- pracovali pod záštitou rôznych inštitúcií, preto sa rozhodli, že zúročia nadobudnuté skúsenosti a spoja svoje sily s CVČ ABC Centrum Martin, aby pre Vaše deti vytvorili nezabudnuteľné leto

- pripravujú pre deti tábory, v ktorých sa nikto nudiť nebude, deti prežijú 8 dní plných zábavy, adrenalínu, dobrodružstva, spoznávania nových vecí, prekonávania seba samých, ale aj pohody, relaxu, oddychu a zábavy

Animátori:

Malvína Kučerová - budúca pani učiteľka, sprievodkyňa na hrade Strečno, členka 

                                 viacerých folklórnych súborov a zoskupení, ktorá má bohaté

                                 skúsenosti s prácou s deťmi rôzneho veku

Zdenko Pečeňa -    táborový obľúbenec, ako animátor s nami spolupracuje už piaty  

                                rok, miluje zábavu, vie zaujať akékoľvek dieťa a deti ho za to milujú

Zuzana Matovičová - profesionálna záchranárka a táborová zdravotníčka, dušou 

                                    zanietená táboráčka, ktorá je plnohodnotnou súčasťou 

                                    animačného tímu